IZPOSTAVLJENI PAKETI ZA GOSPODINJSTVA

INOVATIVEN-E

 • brez vezave
 • Vizija neskončnost
 • e-poslovanje (pogoj)
 • SEPA (pogoj)
 • kavcija (pogoj)

Paket INOVATIVEN-E ponuja nekaj novega. Ceno električne energije bomo prilagajali razmeram na borzi.
 • [logo]
 • Cena brez DDV
 • Cena z DDV
 • VT
 • 0.06485 €/kWh
 • 0.07912 €/kWh
 • MT
 • 0.04392 €/kWh
 • 0.05358 €/kWh
 • ET
 • 0.06039 €/kWh
 • 0.07368 €/kWh

ODLIČEN-E

 • brez vezave
 • Vizija neskončnost
 • e-poslovanje (pogoj)
 • SEPA (pogoj)

Paket ODLIČEN-E ponuja odlično ceno. Primeren za vse, ki si želite odlično ceno, ki je brez vezave.
 • [logo]
 • Cena brez DDV
 • Cena z DDV
 • VT
 • 0.06955 €/kWh
 • 0.08485 €/kWh
 • MT
 • 0.04983 €/kWh
 • 0.06079 €/kWh
 • ET
 • 0.06697 €/kWh
 • 0.08170 €/kWh

VAREN-E

 • vezava 1 leto
 • garantirana cena
 • Vizija neskončnost
 • brez kavcije

Paket VAREN-E ponuja zagotovljeno ceno. Za vašo varnost smo v ponudbo vključili paket s konkurenčno ceno, ki vam jo zagotavljamo za obdobje enega leta.
 • [logo]
 • Cena brez DDV
 • Cena z DDV
 • VT
 • 0.07516 €/kWh
 • 0.09169 €/kWh
 • MT
 • 0.05288 €/kWh
 • 0.06451 €/kWh
 • ET
 • 0.07019 €/kWh
 • 0.08563 €/kWh

PREPROST-E

 • brez vezave
 • brez kavcije

Paket PREPROST-E je paket brez posebnih pogojev. Nudi vam konkurenčno ceno brez vezave. Je edini paket, ki ne vključuje fiksnega mesečnega stroška Vizija neskončnost.
 • [logo]
 • Cena brez DDV
 • Cena z DDV
 • VT
 • 0.07676 €/kWh
 • 0.09365 €/kWh
 • MT
 • 0.05515 €/kWh
 • 0.06728 €/kWh
 • ET
 • 0.07358 €/kWh
 • 0.08977 €/kWh

Obveščamo vas, da so s 1. 3. 2019 stopili v veljavo novi ceniki za oskrbo gospodinjskih odjemalcev. 

Nov cenik si lahko ogledate pod zavihkom DOKUMENTI.


Obvestilo za obstoječe odjemalce:

Skladno s Splošnimi pogoji za dobavo električne energije gospodinjskih odjemalcev lahko odjemalec, ki se s spremembami ne strinja, brez odpovednega roka s pisnim obvestilom odstopi od pogodbe. To lahko stori v roku enega meseca po začetku veljave sprememb, sicer se šteje, da z njimi soglaša.

Pri uporabi spremenjenih cen bo dobavitelj upošteval odčitane oziroma izračunane količine na dan uveljavitve novih cen za električno energijo. Priporočljivo je, da v obdobju med 1. 3. 2019 in 5. 3. 2019 sporočite stanje števca.

Odjemalcem, ki so za svojo oskrbo z električno energijo izbrali paket VAREN-E, se bodo cene električne energije spremenile po poteku vezave.

Spremenjene cene bodo vidne na vašem računu za porabo v mesecu marcu, ki ga boste prejeli aprila.

vizija neskončnost

Ugodnosti, ki so jih deležni naši odjemalci Vizija neskončnost

Vizija neskončnost

Vizija neskončnost je fiksni strošek, ki našim odjemalcem nudi neskončno ugodnosti. Vsi odjemalci, ki bodo izbrali pakete, ki vsebujejo fiksni mesečni strošek Vizija neskončnost, bodo deležni dodatnih ugodnosti. Involta bo poskrbela, da bo v ponudbi vedno nekaj, kar vsako gospodinjstvo potrebuje. V ta namen smo na naši spletni strani pripravili kotiček (zavihek Vizija Neskončnost), v katerem bomo za vas pripravljali razne vsebine kot so leksikon izrazov, sklope vprašanj in odgovorov glede različnih tematik ter nasvete za varčno rabo energije.