Vprašanja in odgovori
Kako zamenjam dobavitelja za električno energijo?

Menjava dobavitelja je zelo enostavna. Vse, kar morate storiti, je:

 • izpolniti spletni obrazec;
 • na osnovi prejetih podatkov boste v nekaj dneh v podpis prejeli dva izvoda pogodbe in ostalo dokumentacijo; prejete dokumente preglejte ter jih podpišite;
 • oba podpisana izvoda pogodbe nam vrnite v priloženi kuverti; 
 • o uspešno izvedeni prevezavi merilnega mesta vas bo naše podjetje obvestilo. 

Če potrebujete pomoč, nam lahko pišete na #EM#696f646c446c687167657e6a227e67#EM#.

Katere podatke potrebujem za zamenjavo dobavitelja električne energije?

Za zamenjavo dobavitelja potrebujete podatke, ki jih najdete na zadnjem prejetem računu za električno energijo:

 • ime plačnik,
 • naslov plačnika,
 • davčno številko plačnika,
 • številko merilnega mesta,
 • naziv in naslov merilnega mesta.

Ali je ob menjavi dobavitelja potrebno sporočiti stanje števca?

Ne. Odčitke porabe nam bo sporočil SODO (Sistemski operater distribucijskega omrežja). Sporočanje stanja ob sami menjavi tako ni potrebno. 

Premislil(a) sem si. Ali lahko odstopim od pogodbe, ki sem jo sklenil(a) z vami?

Da. Odstop od pogodbe je brezplačen (razen v primeru, da ima izbrani paket vezavo).

Ali moram ob menjavi dobavitelja sam urejati prekinitev pogodbe pri trenutnem dobavitelju?

Ne. Po podpisu pogodbe z novim dobaviteljem, torej INVOLTO, vse postopke v vašem imenu brezplačno uredimo mi.

Zakaj je prvi mesec po menjavi dobavitelja moj račun višji?

Ob menjavi dobavitelja SODO (Sistemski Operater Distribucijskega Omrežja) popiše stanje števca, pri čemer na novo določi akontacije (predvideno porabo). Le-te akontacije so lahko višje od dosedanjih in kljub temu, da je cena električne energije pri novem dobavitelju nižja, je lahko skupni znesek za plačilo višji, kot je bil v preteklem mesecu. V takšnem primeru nam lahko sporočite aktualno stanje števca, mi ta podatek ponovno oddamo v sistem in na podlagi le-tega se ponovno preračunajo akontacije. Č je poraba dejansko manjša, bo tudi račun nižji.

Kaj naj naredim, če imam ob menjavi dobavitelja pri prejšnjem dobavitelju še dobropis?

V tem primeru je potrebno pri prejšnjemu dobavitelju zahtevati vračilo zneska dobropisa.

Kako pravilno izpolniti obrazec za povpraševanje?

ZA POSAMEZNIKE:

 • Ime: polje je obvezno
 • Ulica in hišna številka: polje je obvezno
 • Pošta in poštna številka: polje je obvezno. S seznama izberite vašo pošto
 • Davčna številka: polje je obvezno, sestavljeno iz 8 cifer
 • GSM številka: polje je obvezno
 • Elektronski naslov: polje je obvezno
 • Številka merilnega mesta: polje je obvezno. Sestavljeno mora biti iz veljavnega SODO formata (npr. 1-12341234), skupne dolžine med 5 in 10 znakov.
 • Žarnice: polje ni obvezno. Označite v primeru, da želite prejeti ponudbo.
 • Način izdaje in plačila:
  - Za paketa INOVATIVEN - E in ODLIČEN - E je polje SEPA obvezno. Izmed opcij e-račun in UPN(dolpačilo) izberite eno.
  - Za paketa VAREN - E in PREPROST - E je polje SEPA poljubno. Izmed opcij e-račun in UPN izberite eno.
 • Vpišite ID: polje ni obvezno. Vanj vpišete vašo CherryBox24 kodo.
 • Dodaj datoteko: Polje je obvezno. Tukaj lahko pripnete prilogo, skeniran ali poslikan račun. Dovoljeni formati datotek so: .jpg, .jpeg , .png, .gif, .pdf, .doc, .docx, .odt, .txt. Največja dovoljena velikost datoteke je 8MB.
Dodatno lahko označite, če želite prejeti pogodbo s pripadajočimi prilogami tudi po pošti. Pred oddajo obrazca se je potrebno strinjati s pogoji poslovanja.
V kolikor polja ne bodo pravilno izpolnjena, vas bo sistem o tem obvestil. 
Ko bo obrazec uspešno oddan, se bo obrazec skril, sami pa boste osnutek obrazca prejeli na vpisani e-naslov.

ZA PODJETJA

 • Naziv podjetja: polje je obvezno
 • Ulica in hišna številka: polje je obvezno
 • Pošta in poštna številka: polje je obvezno. S seznama izberite vašo pošto
 • Davčna številka: polje je obvezno, sestavljeno iz 8 cifer
 • Matična številka: polje je obvezno
 • Ime in priimek: polje je obvezno
 • GSM številka: polje je obvezno
 • Elektronski naslov: polje je obvezno
 • Vpišite ID: polje ni obvezno. Vanj vpišete vašo CherryBox24 kodo.
 • Dodaj datoteko: poljubno lahko pripnete prilogo, skeniran ali poslikan račun. Dovoljeni formati datotek so: .jpg, .jpeg , .png, .gif, .pdf, .doc, .docx, .odt, .txt. Največja dovoljena velikost datoteke je 8MB.

 

Dodatno lahko označite, če želite prejeti pogodbo s pripadajočimi prilogami tudi po pošti. Pred oddajo obrazca se je potrebno strinjati s pogoji poslovanja.
V kolikor polja ne bodo pravilno izpolnjena, vas bo sistem o tem obvestil. 
Ko bo obrazec uspešno oddan, se bo obrazec skril, sami pa boste osnutek obrazca prejeli na vpisani e-naslov.

 

Kako si lahko znižamo stroške nakupa električne energije pri strukturi cenika VT-MT pri energiji in omrežnini?

Cena elektrike je nižja v času manjše tarife, to je ob delavnikih med 22:00 in 06:00 uro naslednjega dne ter vse sobote in nedelje.
Za poslovne odjemalce ima pomembno vlogo možnost prilagajanja proizvodnje tem časovnim okvirom, saj je to najlažji način znižanja stroškov podjetja za električno energijo. To velja za zniževanje stroškov pri energiji in omrežnini. Pri strošku omrežnine ima vpliv tudi dosežena konica, ki naj bo čim nižja. To pomeni, da morate izničiti faktor istočasnosti obratovanja strojev oziroma da velikih porabnikov ne vklapljate istočasno. Konica se meri na 15-minutnih intervalih.

Ali ima izmensko delo vpliv na doseženo povprečno ceno v preteklem obračunskem obdobju?

Cena elektrike je glede na časovno obdobje najdražja podnevi in najcenejša ponoči med 22. uro zvečer in 6. uro zjutraj. Cenejša tarifa električne energije velja tudi ob vseh dela prostih dnevih (sobote, nedelje in prazniki). Če proizvodni proces poteka izven časa, ko je elektrika najdražja, lahko to precej zniža strošek električne energije za določeno podjetje.

Ali zastarela tehnologija vpliva na količino porabe električne energije?

Starejše naprave v proizvodnji navadno porabijo več električne energije od novih iste vrste. Včasih se investicija v novo in varčnejšo napravo bolj izplača od obratovanja starejše in potratnejše naprave.

Kdaj bom prejemal račun, če se odločim postati vaš odjemalec?

Račune za dobavljeno električno energijo se predvidoma prejema med 5. in 15. dnem v naslednjem mesecu za preteklo enomesečno obdobje.

Zakaj se nekatere postavke na računu tudi po zamenjavi dobavitelja ne spremenijo?

Zakaj se nekatere postavke na računu tudi po zamenjavi dobavitelja ne spremenijo?
Določene postavke so zakonsko predpisane.
INVOLTA d.o.o. kot dobavitelj električne energije lahko s svojim uspešnim delovanjem vpliva le na ceno električne energije, druge postavke računa pa predpisujeta Vlada Republike Slovenije in Agencija za energijo. Druge postavke so tako enake pri vseh dobaviteljih. Zakonska določitev velja za:

 • uporabo elektroenergetskega omrežja (omrežnina),
 • prispevek za SPTE in OVE (po 377. členu EZ-1),
 • prispevek za PEU (po 317. členu EZ-1),
 • trošarino.

Kje lahko plačam račun? Lahko opravim plačilo v kakšni vaši lokalni enoti?

INVOLTA d.o.o. zaenkrat nima lastnih plačilnih okenc za poravnavo obveznosti. Vse obveznosti lahko poravnavate na običajne načine – prek različnih bančnih poti (na okencu, spletna banka, trajnik) ali na pošti. 

Kaj na računu pomeni omrežnina za SODO d.o.o.? Kdo določa omrežnino? So pri INVOLTI d.o.o. te postavke drugačne kot pri drugih dobaviteljih?

Ne. Omrežnino določa Agencija za energijo in je pri vseh dobaviteljih enaka. Z enotnim računom, ki vam ga izstavlja INVOLTA d.o.o., plačujete tudi prispevke, ki se zaračunavajo ob uporabi omrežja. Višino teh prispevkov določa Vlada Republike Slovenije.

Kako vem, ali se moj račun nanaša na dejansko porabo ali gre za pavšal?

Poglejte račun: na njem piše AKONTACIJA ali OBRAČUN.
Če se račun nanaša na ocenjeno porabo (pavšal), je na prvi strani računa, pod številko kupca, zapisana beseda AKONTACIJA; ob oznakah za energijo po različnih tarifah (VT in MT ali ET) ni navedenih števčnih stanj. Namesto številk je tu oznaka *.
Če se račun nanaša na dejansko porabo, je na prvi strani računa, pod številko kupca, zapisana beseda OBRAČUN, kar pomeni, da so ob oznakah za energijo po različnih tarifah (VT in MT ali ET) navedena začetna in končna števčna stanja.

Ali poleg zakonsko že določenih postavk na vaših računih računate še dodatne postavke, kot je na primer mesečno nadomestilo?

Da. INVOLTA d.o.o. pri svojem poslovanju obračunava dodaten stroškov v višini 3,00 EUR z DDV (2,46 EUR brez DDV). Strošek se zaračunava vsem našim odjemalcem. Več o samem strošku si lahko preberete na naši spletni strani www.involta.si

Vem, da bom odslej porabil manj/več električne energije. Kako naj spremenim ocenjeno porabo/pavšal?

Sporočite nam števčno stanje in pošljite dopis. Za spremembo akontacije nam najprej sporočite stanje vašega števca, na osnovi katerega boste prejeli poračun za nazaj. Za naprej lahko:

 • števčno stanje sporočate vsak mesec in prejemate račun za dejansko porabljeno količino električne energije; ali
 • če želite še naprej plačevati račun po ocenjeni porabi (pavšalu), na elektronski naslov #EM#696f646c446c687167657e6a227e67#EM# ali po pošti na naslov INVOLTA d.o.o., PE Nova Gorica, Cesta 25. junija 1/J, 5000 Nova Gorica pošljete dopis z naslednjimi podatki:
 • številko merilnega mesta ali številko pogodbe;
 • višino želenega pavšala (v EUR ali kWh) ter
 • podatek o tem, ali želite pavšal le do prvega poračuna ali vse do vašega preklica. Če se odločite za pavšal do poračuna, vam bomo vse do prejema prvega naslednjega števčnega stanja račune izstavljali po sporočenem pavšalu, nato pa bomo pripravili poračun in za naprej izračunali nov pavšal na podlagi dejanske porabe med zadnjima dvema števčnima stanjema. Če pa se odločite za pavšal do preklica, vam bomo ob prejemu števčnega stanja naredili poračun in se bo od poračuna dalje ponovno upoštevala višina vašega pavšala (v tem primeru se pavšal ne prilagodi glede na dejansko porabo, ki jo izkaže poračun).

Ali se pri meni upošteva "poceni tok"?

Ta podatek lahko preverite na računu, zapisan pa je v tabeli v polju ''Tarifa''. ET je oznaka za enotno tarifo, ki velja ves čas porabe električne energije. VT in MT sta oznaki za večjo in manjšo tarifo, ki ju beleži dvotarifni števec. 

Prejel sem visok račun, s katerim se nikakor ne strinjam. Kako ga lahko reklamiram?

Reklamacije računov prejemamo samo v pisni obliki. Naslovite jo na elektronski naslov #EM#696f646c446c687167657e6a227e67#EM#, ali po pošti na naslov INVOLTA d.o.o., PE Nova Gorica, Cesta 25. junija 1/J, 5000 Nova Gorica. Za vas smo pripravili tudi obrazec, ki ga najdete na naši spletni strani med Dokumenti.

Kaj moram storiti, da bom prejemal račune po dejanski porabi?

Sporočite nam stanje števca. Stanje sporočite med 1. in 5. dnem v mesecu. Na računu za porabo v preteklem mesecu bo upoštevana vaša dejanska poraba, če boste stanje števca sporočili do vključno 5. dne v mesecu. Števčno stanje lahko prek portala MOJA INVOLTA brezplačno sporočate kadarkoli - tudi ob sobotah, nedeljah in praznikih. Števčno stanje sporočite samo enkrat na mesec, odčitek pa ne sme biti starejši od 5 dni. 

Zamenjali so mi števec. Kaj moram narediti?

Izvajalec nalog distribucijskega operaterja vam bo v nekaj dneh po izvedeni zamenjavi števca na dom poslal Obvestilo o redni-izredni zamenjavi merilno-krmilne naprave. Če račune plačujete po dejanski porabi, vas prosimo, da nam kopijo prejetega obvestila takoj po prejemu posredujete ali po elektronski pošti na naslov #EM#696f646c446c687167657e6a227e67#EM# ali po navadni pošti na naslov INVOLTA d.o.o., PE Nova Gorica, Cesta 25. junija 1/J, 5000 Nova Gorica. Na obvestilo je potrebno dopisati tudi trenutno (novejše) števčno stanje. Če obvestilo o zamenjavi števca prejmemo do 5. dne v mesecu, bo le-to upoštevano že na tekočem mesečnem računu.
Če račune plačujete po ocenjeni porabi (akontaciji), vam bomo zamenjavo števca upoštevali na tistem računu, na katerem bo narejen letni obračun električne energije. V tem primeru vam obvestila o zamenjavi števca ni potrebno pošiljati.

Zanima me, kako in kje dobite začetno števčno stanje ob zamenjavi dobavitelja? Vam ga moram sporočiti?

Ne, sporočanje števčnega stanja ni potrebno, ker izvajalec nalog distribucijskega operaterja ob zamenjavi dobavitelja popiše stanje števca z namenom, da bo prejšnji dobavitelj lahko izdal končni obračun. Tudi Involta d.o.o. bo prejela popisano števčno stanje z njihove strani, saj je le-to za nas edini zakonsko sprejemljivi podatek za obračun električne energije. 

Kdo bo po zamenjavi dobavitelja opravljal odčitavanje števca?

Ko zamenjate dobavitelja, se pri načinu odčitavanja nič ne spremeni.
Za odčitavanja je pristojen izvajalec nalog distribucijskega operaterja. Kot skrbnik omrežja na območju, na katerem živite, je dolžan skrbeti za omrežje in podatke v zvezi z njim, ne glede na dobavitelja. Letno odčitavanje vašega števca bo zato enako kot doslej, tudi po zamenjavi dobavitelja.

Ali res moram vsak mesec sporočati stanje števca? Ali je to obvezno?

Ne, vendar vam to priporočamo.
Sami se lahko odločite, ali želite električno energijo plačevati:

 • po pavšalnih mesečnih zneskih in z obračunom presežka ali primanjkljaja plačil ob popisu števca;
 • po dejanski mesečni porabi;
 • INVOLTA d.o.o. vam omogoča, da za elektriko plačujete toliko, kot znaša vaša dejanska mesečna poraba. Vse, kar morate storiti je, da na enega od preprostih načinov pravočasno sporočite stanje vašega števca. Znesek na računu bo veljal za tisto količino, ki jo boste sporočili. Ob točnih števčnih stanjih se boste izognili naknadnim poračunom.

Kako lahko sporočam števčna stanja?

Brezplačno prek spleta na našem spletnem portalu Moja Involta ali na elektronski naslov #EM#696f646c446c687167657e6a227e67#EM#.
Na spletni portal se lahko registrirate po prejemu prvega računa, na katerem bo tudi vaša šifra kupca; poleg oddaje odčitkov lahko na njem pregledujete vašo porabo, vidite vse izdane račune ter sami urejate spremembe in druge podrobnosti.

Kdaj moram sporočiti števčno stanje? Kako pogosto?

Stanje števca sporočate enkrat mesečno. To storite od 1. do 5. dne v mesecu. Na računu za porabo v preteklem mesecu bo upoštevana vaša dejanska poraba, če boste stanje števca sporočili do vključno 5. dne v mesecu. Števčno stanje lahko preko spletnega portala Moja Involta brezplačno sporočate kadar koli - tudi ob sobotah, nedeljah in praznikih. Bodite pozorni, da odčitek ni starejši od 5 dni.

Pozabil sem sporočiti števčno stanje. Kakšen bo moj račun?

Račun bo izstavljen po ocenjeni porabi. Pri naslednjem sporočenem števčnem stanju pa bo narejen poračun.
Če ne sporočite stanja števca do 5. dne v mesecu, je na računu upoštevana ocenjena poraba. Po prejemu naslednjega števčnega stanja bo presežek ali primanjkljaj prikazan in upoštevan na naslednjem računu.

Imam digitalni števec, ki omogoča daljinsko sporočanje števčnih stanj. Jih lahko upoštevate ali moram dodatno odčitavati števec in vam sporočati stanja?

Če vaša naprava za merjenje porabe električne energije omogoča tehnologijo avtomatskega sporočanja števčnega stanja, lahko izvajalec nalog distribucijskega operaterja podatke o vašem števčnem stanju posreduje dobavitelju – torej INVOLTI. Če so stanja s strani izvajalca nalog distribucijskega operaterja sporočena pravočasno (do 5. dne v mesecu), bo na računu lahko upoštevana dejanska poraba.

Sporočil sem napačno števčno stanje. Kaj lahko storim?

Če ste opazili, da ste narobe sporočili števčno stanje na portalu Moja Involta ali preko elektronske pošte, nas o tem čim prej obvestite na elektronski naslov #EM#696f646c446c687167657e6a227e67#EM#.

Kdo skrbi za odpravljanje napak? Mi lahko pomaga INVOLTA d.o.o., če imam težave z glavno varovalko, s števcem, s preklopno uro?

Za vse fizične posege v omrežje in odpravo vseh napak, ki onemogočajo dobavo električne energije, je pristojen izvajalec nalog distribucijskega operaterja. INVOLTA kot dobavitelj električne energije vam lahko pri reševanju tovrstnih težav pomaga tako, da opisano težavo posreduje le temu.

Kdo odpravlja napake, ki onemogočajo dobavo električne energije?

Če se na vašem merilnem mestu pojavi kakršna koli napaka, ki jo je potrebno odpraviti nemudoma, so vam na voljo dežurne službe izvajalcev nalog distribucijskega operaterja, in sicer: Podjetja za izvajanje distribucije električne energije:

 • Elektro Celje d.d.: 03 420 12 40
 • Elektro Ljubljana d.d.: 01 230 40 02
 • Elektro Maribor d.d.: 080 21 05
 • Elektro Gorenjska d.d.: 04 208 33 33
 • Elektro Primorska d.d.: 080 34 31

Kaj sporočiti distributerju električne energije ob prekinitvi dobave?

Informacijski pisarni ali dežurni službi v vašem distribucijskem podjetju sporočite svoje ime in naslov. Če imate pri roki račun za plačilo elektrike, povejte številko merilnega mesta. Če je linija zasedena, bodite potrpežljivi, saj verjetno večje število kupcev kliče, da bi prijavili prekinitev napajanja. Vaši klici oziroma klici kupcev so v veliko pomoč pri ugotavljanju velikosti in resnosti izpada električne energije.

Kaj storimo ko je dobava električne energije prekinjena?

Najprej se je potrebno prepričati, da problem ni nastal v našem domu. Preveriti je potrebno varovalke in glavno stikalo. Če so varovalke in glavno stikalo v normalnem stanju, preverimo, ali imajo pri sosedih električno energijo. Če ugotovimo, da jo imajo, je problem najverjetneje v našem domu (glavna varovalka ali modernejšemu števcu prigrajena stikalna naprava, ki jo ponovno lahko vklopimo sami). Če tudi sosedje nimajo elektrike oziroma sumimo, da je pregorela glavna varovalka, pokličemo dežurno službo pristojnega distribucijskega podjetja in sporočimo izpad napajanja. Prekinitev dobave sporočite na telefonsko številko za prijavo napak. Operaterju morate posredovati ime, naslov ter številko merilnega mesta, ki ga najdete na računu za električno energijo.

V primeru prekinitve dobave električne energije zaradi odpovedi pogodbe s strani dobavitelja (ta je posledica neplačila) je ponoven priklop možen šele, ko so dolg ter stroški odklopa in ponovnega priklopa poravnati ter je z dobaviteljem sklenjena pogodba o prodaji in nakupu električne energije.

Kaj storiti v primeru daljše prekinitve dobave električne energije?

V primeru daljše prekinitve dobave električne energije (odvisno od letnega časa) ugasnite vse naprave za električno ogrevanje oziroma hlajenje. Ugasnite vse električne naprave z izjemo ene luči, ki bo služila kot indikator vzpostavitve normalnega obratovalnega stanja električnega omrežja. Hladilnike in hladilne skrinje odpirajte ekonomično (ne puščajte jih dalj časa odprtih). Po ponovni vzpostavitvi dobave električne energije naprave za ogrevanje/hlajenje in druge električne naprave vklapljajte postopoma, v daljšem časovnem obdobju, da zmanjšate obremenitve v sistemu in s tem tudi zmanjšujete težave pri ponovnem vzpostavljanju (normalnega) obratovanja sistema. Operaterju sporočite nastalo okvaro v vašem kraju. Če ne morete vzpostaviti zveze, oziroma je linija zasedena, je to verjetno zaradi tega, ker bi tudi drugi radi sporočili, da so nastale motnje v napajanju. V kolikor imate neodvisni vir napajanja poslušajte radijska obvestila ali druge vire obveščanja.

Kako distribucijsko podjetje ukrepa ob prekinitvah napajanja?

Osnovno načelo je, da distribucijsko podjetje vzpostavi napajanje čim večjemu številu kupcev v najkrajšem možnem času. Postopek vzpostavitve napajanja je naslednji: distribucijski center vodenja vzpostavi napajanje razdelilnih transformatorskih postaj 110/SN kV. Pri vzpostavljanju napajanja so transformatorske postaje najpomembnejše. Distribucijsko podjetje vzpostavi napajanje za zelo pomembne kupce, kot so bolnice, vodne črpalke ipd., popravi električne vode, ki napajajo večje število kupcev, da omogoči ponovno napajanje čim večjemu številu kupcev v čim krajšem možnem času, popravi napake na transformatorjih in pri kupcih.

Zakaj imajo moji sosedje elektriko, naša hiša pa je še vedno brez?

Vaš sosed se morda napaja iz drugega izvoda kot vi. Na primer nadzemni vod morda res poteka mimo vaše hiše, napajate pa se preko podzemnega kabla, ki poteka po vašem dvorišču. Če se napajate samo preko ene faze, je možno, da sta ostali dve fazi zdravi, vaša pa je v okvari.

Kaj je potrebno storiti ob poškodbi ali izgubi merilnih ali krmilnih naprav?

Imetnik soglasja za priključitev in kupec (če to ni hkrati tudi imetnik soglasja) sta dolžna obvestiti SODO takoj, ko ugotovita poškodbo ali izgubo merilnih, krmilnih ali komunikacijskih naprav, odstranitev varnostne plombe ali poškodbe merilno-priključnih omaric, nameščenih pri uporabniku (62. člen Splošnih pogojev za dobavo in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja električne energije, Ur. list RS 126/2007).

Kaj je potrebno storiti, če stikalna ura ne deluje?

Če uporabnik ugotovi, da stikalna ura, ki krmili njegov dvotarifni števec, ne deluje, prehiteva ali zaostaja več kot eno uro od srednjeevropskega časa oziroma zimskega ali letnega časa, nas je dolžan o tem obvestiti.

Ugotovili smo, da stikalna ura ob praznikih in dela prostih dnevih nima možnosti preklopa na manjšo tarifo MT. Kako preklopimo na manjšo tarifo?

V kolikor želite uporabljati manjšo tarifo tudi ob praznikih (dela prostih dnevih), oziroma želite preiti na dvotarifni način obračuna električne energije, je potrebno na vašem merilnem mestu namestiti sodoben elektronski števec, ki si ga lahko kupite pri specializiranih prodajalcih. Ti števci že vsebujejo notranjo uro. Priporočamo vam, da v navedenem primeru pokličete na telefonsko številko splošnih informacij vašega distributerja, kjer bodo preverili, ali je morda že nameščen ustrezen števec. Števec bodo ob vašem naročilu in na vaše stroške namestili delavci merilnega oddelka vašega distributerja.

Kje lahko dobim informacije o planiranih odklopih?

Informacije o planiranih odklopih zaradi vzdrževalnih del so objavljene v skladu z zakonodajo preko radijskih postaj. Na voljo so tudi na telefonski številki klicnega centra vašega distribucijskega podjetja.

V skladu z 39. členom Splošnih pogojev za dobavo in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja električne energije (Ur. list RS 126/2007) mora SODO o načrtovani prekinitvi distribucije pravočasno obvestiti uporabnika v pisni ali drugi primerni obliki, če gre za širši krog uporabnikov pa s pomočjo sredstev javnega obveščanja vsaj 48 ur pred prekinitvijo.

Piškotki

Ta stran uporablja piškotke, da vam lahko zagotovi delovanje in najboljšo uporabniško izkušnjo. Podatki o piškotkih so shranjeni v vašem brskalniku in jih lahko kadarkoli odstranite. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.

Nujno potrebni piškotki

So nujno potrebni za delovanje spletne strani.

Analitični piškotki

S pomočjo piškotkov Google Analytics lahko ugotavljamo potrebe in zahteve uporabnikov in izboljšujemo uporabniško izkušnjo.

Dovojujem uporabo podatkov za zgoraj navedene namene