O električni energiji

Električna energija je eden temeljev sodobnega načina življenja in dejavnik, ki omogoča tehnološki razvoj.
Razvoj na področju električne energije je skozi zgodovino omogočal razvoj družbe v smeri udobnejšega in kakovostnejšega bivanja. Danes si težko predstavljamo življenje brez elektrike. V vsakdanjem življenju smo se navadili na uporabo raznolikih električnih naprav:

 • v industriji,
 • za domačo rabo,
 • v zdravstvu,
 • v prometu in
 • na številnih drugih področjih našega življenja.


Predvidoma bo poraba električne energije v prihodnje še naraščala, ker:

 • postaja naše delovanje vse kompleksnejše in se potrebe po električni energiji zaradi uporabe vedno novih električnih naprav povečujejo (kljub upoštevanju učinkovitejše rabe energije – naprav z boljšim izkoristkom),
 • pomeni uresničevanje ciljev učinkovite rabe energije prehod z uporabe okolju manj prijaznih virov energije (npr. naftnih derivatov) na povečanje uporabe električne energije (npr. električna vozila in uporaba toplotnih črpalk za ogrevanje).

Seveda pa je z okoljskega vidika pomembno, iz katerih virov oziroma s kakšnimi tehnologijami proizvajamo električno energijo.

PREDNOSTI ELEKTRIČNE ENERGIJE

Električna energija je med najuporabnejšimi vrstami energije, saj:

 • jo znamo proizvesti iz primarnih virov energije, kot so jedrska energija, energija fosilnih goriv, vodna, sončna in vetrna energija, ter iz drugih oblik,
 • jo lahko brez večjih izgub prenašamo na velike razdalje,
 • jo lahko enostavno pretvarjamo v druge vrste energije: toploto, svetlobo in kinetično energijo za uporabo doma in v industriji,
 • spreminjanje električne energije v druge vrste energije ne onesnažuje okolja.

Zaradi navedenih lastnosti pravimo, da je električna energija kakovostna oblika energije.

Slabost električne energije je, da je neposredno ne moremo skladiščiti, saj gre pravzaprav za tok energije, kar pomeni tudi, da mora v elektroenergetskem sistemu vedno veljati ravnovesje med proizvodnjo in porabo električne energije. Za to ravnovesje skrbijo operaterji sistema (v Sloveniji to nalogo opravlja ELES) po principu primarne, sekundarne in terciarne regulacije.


KJE PROIZVAJAMO ELEKTRIČNO ENERGIJO?

Električno energijo proizvajamo v elektrarnah, in sicer s pretvorbo iz drugih oblik energije, predvsem iz:

 • potencialne energije jedrskih in fosilnih goriv,
 • sončne energije in
 • vetrne energije.

Procesi pretvorbe iz drugih oblik energije v električno energijo se v elektrarnah večinoma vršijo prek turbin in električnih generatorjev. Primarne oblike energije torej pretvarjamo v kinetično energijo. Ta se v turbinah pretvarja v mehansko delo, ki poganja generator in se tako pretvarja v električno energijo.

KAKO POTUJE ELEKTRIKA OD ELEKTRARNE DO MOJEGA DOMA?

Električno energijo proizvedemo v elektrarni. V Sloveniji proizvedemo največ električne energije v: jedrski elektrarni, elektrarnah na fosilna goriva in hidroelektrarnah.
Zaradi učinkovitejšega prenosa (majhne izgube pri prenosu) električne energije na daljše razdalje je treba njeno napetost povišati. Temu služijo transformatorske postaje.
Visokonapetostni daljnovodi prenosnega omrežja (400 kV, 220 kV ali 110 kV) prenašajo električno energijo do razdelilnih transformatorskih postaj (RTP).
V razdelilnih transformatorskih postajah (RTP) napetost znižamo na napetostni nivo distribucijskega omrežja.
Nato električno energijo po distribucijskem omrežju prenašamo do transformatorskih postaj, kjer se napetostni nivo dodatno zniža na nivo porabniškega omrežja, na katerega so priključeni končni porabniki.
Končni porabniki električne energije so npr. individualne hiše, stanovanjski bloki, šole, bolnišnice in tovarne.

KAKO MERIMO PORABO ELEKTRIČNE ENERGIJE?

Električno energijo merimo s števci električne energije. Ko skozi števec teče električni tok, ta ustvarja magnetno silo (navor), ki poganja disk v števcu. S štetjem obratov diska tako merimo velikost električnega toka, s tem pa količino električne energije, ki jo električni tok prenaša. Dandanes se mehanski števci električne energije zamenjujejo z elektronskimi.
Energijo merimo v kilovatnih urah (kWh). 

CENA ELEKTRIČNE ENERGIJE

Cena električne energije kljub nenehni rasti cen energentov dokaj ohranja svojo vrednost. Končna cena električne energije, ki jo plačamo potrošniki, vključuje:

 • ceno električne energije,
 • ceno za uporabo omrežij (omrežnino in dodatke k omrežnini),
 • trošarino in
 • davek na dodano vrednost.


Povzeto po: www.esvet.si/poraba-energije/potreba-po-energiji/primeri-porabe-energije

Piškotki

Ta stran uporablja piškotke, da vam lahko zagotovi delovanje in najboljšo uporabniško izkušnjo. Podatki o piškotkih so shranjeni v vašem brskalniku in jih lahko kadarkoli odstranite. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.

Nujno potrebni piškotki

So nujno potrebni za delovanje spletne strani.

Analitični piškotki

S pomočjo piškotkov Google Analytics lahko ugotavljamo potrebe in zahteve uporabnikov in izboljšujemo uporabniško izkušnjo.

Dovojujem uporabo podatkov za zgoraj navedene namene