Razlaga računa

Račun za električno energijo se lahko razlikuje glede na način obračuna.

Račun za dobavo električne energije (dejanska poraba)

Mesečni račun vključuje dejansko porabljeno energijo. Ta možnost je na voljo, če imate števec z daljinskim čitanjem ali dobavitelju v začetku meseca sporočate števčno stanje. Dobavljena električna energija se izračuna kot razlika med dvema zaporednima mesečnima odbirkoma števca. Plačilo električne energije po dejanski porabi omogoča primerjavo po mesecih in s predhodnimi leti.

Račun za predvideno dobavo električne energije (akontacija)

Mesečni račun vključuje predvidno porabo električne energije. Na osnovi porabe v preteklem obračunskem obdobju (običajno zadnjih 12 mesecev) se izračuna povprečna dnevna poraba (PDP). Vsak mesec se le-ta pomnoži s številom dni v mesecu, kar predstavlja osnovo za mesečni znesek računa. Enkrat letno pa se naredi obračun – letni obračun. V letnem obračunu se pregleda plačila za predvideno porabo v zadnjih 12 mesecih. Na osnovi odčitka števca Sistemskega operaterja distribucijskega omrežja (SODO) se plačila za predvideno dobavo električne energije uskladijo z dejansko porabljeno električno energijo. Pri uskladitvi predhodnih plačil z dejansko porabo je mogoče:
  • preplačilo – v povprečju je bilo vsak mesec plačano več, kot je znašala dejanska poraba oz. letošnja poraba je bila nižja od porabe v preteklem letu,
  • doplačilo – v povprečju je bilo vsak mesec plačano manj, kot je znašala dejanska poraba oz. letošnja poraba je bila višja od porabe v preteklem letu.

Kaj pomenijo postavke na računu za električno energijo?

Račun, ki ga mesečno prejmete, je odvisen od načina merjenja električne energije (mesečni oziroma letni). Način merjenja določa SODO. Na njem se poleg električne energije obračunajo še trošarina in DDV. Če ste dobavitelja (INVOLTA d.o.o.) električne energije pooblastili tudi za posredovanje pri plačilu stroškov uporabe omrežij, vam zaračunamo še stroške uporabe omrežij in druge prispevke, določene s strani države.

Piškotki

Ta stran uporablja piškotke, da vam lahko zagotovi delovanje in najboljšo uporabniško izkušnjo. Podatki o piškotkih so shranjeni v vašem brskalniku in jih lahko kadarkoli odstranite. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.

Nujno potrebni piškotki

So nujno potrebni za delovanje spletne strani.

Analitični piškotki

S pomočjo piškotkov Google Analytics lahko ugotavljamo potrebe in zahteve uporabnikov in izboljšujemo uporabniško izkušnjo.

Dovojujem uporabo podatkov za zgoraj navedene namene