Razlaga računa

Račun za električno energijo se lahko razlikuje glede na način obračuna.

Račun za dobavo električne energije (dejanska poraba)

Mesečni račun vključuje dejansko porabljeno energijo. Ta možnost je na voljo, če imate števec z daljinskim čitanjem ali dobavitelju v začetku meseca sporočate števčno stanje. Dobavljena električna energija se izračuna kot razlika med dvema zaporednima mesečnima odbirkoma števca. Plačilo električne energije po dejanski porabi omogoča primerjavo po mesecih in s predhodnimi leti.

Račun za predvideno dobavo električne energije (akontacija)

Mesečni račun vključuje predvidno porabo električne energije. Na osnovi porabe v preteklem obračunskem obdobju (običajno zadnjih 12 mesecev) se izračuna povprečna dnevna poraba (PDP). Vsak mesec se le-ta pomnoži s številom dni v mesecu, kar predstavlja osnovo za mesečni znesek računa. Enkrat letno pa se naredi obračun – letni obračun. V letnem obračunu se pregleda plačila za predvideno porabo v zadnjih 12 mesecih. Na osnovi odčitka števca Sistemskega operaterja distribucijskega omrežja (SODO) se plačila za predvideno dobavo električne energije uskladijo z dejansko porabljeno električno energijo. Pri uskladitvi predhodnih plačil z dejansko porabo je mogoče:
  • preplačilo – v povprečju je bilo vsak mesec plačano več, kot je znašala dejanska poraba oz. letošnja poraba je bila nižja od porabe v preteklem letu,
  • doplačilo – v povprečju je bilo vsak mesec plačano manj, kot je znašala dejanska poraba oz. letošnja poraba je bila višja od porabe v preteklem letu.

Kaj pomenijo postavke na računu za električno energijo?

Račun, ki ga mesečno prejmete, je odvisen od načina merjenja električne energije (mesečni oziroma letni). Način merjenja določa SODO. Na njem se poleg električne energije obračunajo še trošarina in DDV. Če ste dobavitelja (INVOLTA d.o.o.) električne energije pooblastili tudi za posredovanje pri plačilu stroškov uporabe omrežij, vam zaračunamo še stroške uporabe omrežij in druge prispevke, določene s strani države.

Piškotki

Ta stran uporablja piškotke, da vam lahko zagotovi delovanje in najboljšo uporabniško izkušnjo. Podatki o piškotkih so shranjeni v vašem brskalniku in jih lahko kadarkoli odstranite. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.

Nujno potrebni piškotki

So nujno potrebni za delovanje spletne strani.

Analitični piškotki

S pomočjo piškotkov Google Analytics lahko ugotavljamo potrebe in zahteve uporabnikov in izboljšujemo uporabniško izkušnjo.

Dovojujem uporabo podatkov za zgoraj navedene namene
X
Spoštovani,

obveščamo vas, da skladno z veljavnimi Splošnimi pogoji družbe Involta d.o.o. za dobavo električne energije gospodinjskim odjemalcem in malim poslovnim odjemalcem, ki so sestavni del Pogodbe o dobavi električne energije, družba Involta d.o.o. z dnem 1. 1. 2022 izstopa s trga električne energije ter obenem preneha z dobavo električne energije svojim odjemalcem.

Skladno z zgoraj navedenim vas seznanjamo s pravico do menjave dobavitelja električne energije ter vas pozivamo k čim prejšnji sklenitvi nove Pogodbe o dobavi električne energije z novo izbranim dobaviteljem. Seznam vseh dobaviteljev na trgu električne energije je objavljen na spletni strani SODO in sicer na povezavi: https://www.sodo.si/sl/za-odjemalce/seznam-dobaviteljev-elektricne-energije.

V primeru, da ne sklenete nove pogodbe z izbranim dobaviteljem električne energije, boste skladno z 32. členom Zakona o oskrbi z električno energijo (Uradni list RS, št. 172/21) z dnem izključitve dobavitelja iz bilančne sheme dne 1. 1. 2022 samodejno in nemudoma prešli na zasilno oskrbo.

Pri tem vas dodatno seznanjamo, da se cena električne energije za zasilno oskrbo obračunava po ceniku zasilne oskrbe, in je do 25 % višja od borznih cen za nakup energije na trgu. Cenik zasilne oskrbe je objavljen na spletni strani SODO d. o. o. https://www.sodo.si/ostali-ceniki/cenik-za-zasilno-oskrbo-z-elektricno-energijo in se v skladu z veljavnimi predpisi ter glede na rast cen električne energije na trgu, usklajuje predvidoma mesečno.

Lep pozdrav,

Involta d.o.o.