SPLOŠNI POGOJI ZA UPORABO SPLETNE STRANI INVOLTA d.o.o.

I. Uvod

Pogoji uporabe spletnih strani INVOLTA d.o.o. (v nadaljevanju: pogoji) določajo pogoje uporabe spletnih strani in spletnega portala MOJA INVOLTA, do katerih uporabnik dostopa preko spletne povezave www.involta.si. Z vstopom, prijavo ali registracijo na spletno stran oziroma spletni portal MOJA INVOLTA (v nadaljevanju: portal) uporabnik potrjuje, da je skrbno prebral spodaj navedene pogoje uporabe, se z njimi strinja in jih sprejema v celoti. V kolikor se uporabnik s pogoji ne strinja ali jih ne izpolnjuje, mu INVOLTA d.o.o. odsvetuje uporabo spletnih strani in portala. INVOLTA d.o.o. je lastnik in skrbnik spletnih strani in spletnega portala MOJA INVOLTA, ki je namenjen pregledu pogodbenega razmerja in izvajanju e-storitev, kot npr. urejanju in spreminjanju nekaterih podatkov, naročanju storitev, oddaji števčnih stanj, in izboljšanju komunikacije med uporabnikom in dobaviteljem INVOLTA d.o.o. Spletne strani so javno dostopne, portal MOJA INVOLTA pa pod v nadaljevanju navedenimi pogoji.

II. Splošno

Uporabnik je seznanjen, da so spletne strani in portal informativne narave. INVOLTA d.o.o. si bo prizadeval za pravilnost prikaza, delovanja in podatkov spletne strani in portala, ob tem pa ne prevzema nobene odškodninske ali druge odgovornosti iz naslova obiska spletnih strani oziroma portala, za napake, pomanjkljivosti ali opustitve prikazanih podatkov, občasnega nedelovanja oziroma nepravilnega delovanja spletne strani ali portala zaradi tehničnih ter drugih težav. INVOLTA d.o.o. si pridržuje pravico, da kadarkoli spreminja, posodablja ali ukinja posamezno funkcionalnost kateregakoli dela vsebine oziroma preneha omogočati dostop do določene funkcije na spletni strani in portalu, ne da bi uporabnike o tem vnaprej obvestil.

Osebni podatki, ki jih uporabnik prostovoljno posreduje, ko jih npr. vpiše v spletni obrazec oziroma v prijavo v portal, se obdelujejo in shranjujejo v skladu z veljavnim zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Podatki se uporabljajo za namen predaje sporočila in aktiviranja naročila uporabnika, za delovanje in vzdrževanje uporabniškega računa, omogočanja in preverjanja uporabe storitev portala, izvajanja podpore uporabniku in izboljšanja sporazumevanja z neposrednim obveščanjem uporabnika o novostih ponudbe preko različnih komunikacijskih sredstev.

Uporabnik dovoljuje, da INVOLTA d.o.o. vnesene podatke obdeluje ter jih v svojih zbirkah uporablja za statistične obdelave in lastne trženjske aktivnosti do pisnega preklica. INVOLTA d.o.o. se zavezuje, da bo varovala zaupnost osebnih podatkov uporabnikov spletnega mesta. Zbrane podatke bomo uporabili izključno za izboljšanje uporabe spletnega mesta in za namene, za katere jih bodo dali uporabniki spletnega mesta. Osebnih podatkov in kontaktnih informacij ne bomo uporabljali za druge namene ter jih ne bom brez izrecnega dovoljenja uporabnika spletnega mesta razkrili tretjim strankam. Storili bomo vse, da osebne podatke zaščitimo pred kakršnimi koli kršitvami in zlorabami.

INVOLTA d.o.o. bo le na podlagi izrecne osebne privolitve uporabnika njegove osebne podatke uporabljal za potrebe trženja svojih storitev in ga preko različnih komunikacijskih sredstev seznanjal z novostmi svoje ponudbe. Če uporabnik ne bo več želel prejemati obvestil v zvezi z aktualnimi ponudbami in ugodnostmi podjetja INVOLTA d.o.o., bo lahko na elektronski naslov podjetja INVOLTA d.o.o. info@involta.si poslal zahtevo, da INVOLTA d.o.o. trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke ali elektronski naslov za namene prejemanja tovrstnih obvestil.

Podatki se hranijo še eno leto po zadnjem vnosu podatkov oziroma od izbrisa uporabniškega računa. Objavljene vsebine so last podjetja INVOLTA d.o.o. in uporabnik ne more na njih pridobiti nikakršne lastninske, avtorske ali podobne pravice, ki jih mora v okviru dovoljene uporabe portala spoštovati. Morebitni predlogi in povratne informacije uporabnika v zvezi s spletno stranjo ali portalom štejejo za posredovane na lastno pobudo, pri čemer jih podjetje INVOLTA d.o.o. lahko upošteva ali ne in nima do uporabnika iz tega naslova nobene obveznosti. Za vsebino na zunanjih povezavah, ki niso v lasti podjetja INVOLTA d.o.o., ta ne more jamčiti in odgovarjati za njihovo pravilnost.

III. Portal MOJA INVOLTA

Uporabnik je lahko samo polnoletna oseba s polno poslovno sposobnostjo, ki svoje pogodbene parametre pregleduje in v določenem obsegu z njimi upravlja, če je registriran uporabnik in če je na pogodbah naveden kot pogodbena stranka ali ima pisno privolitev pogodbene stranke. Prijava v portal in uporaba storitev MOJA INVOLTA je mogoča po opravljeni registraciji, pogoj zanjo je strinjanje s temi pogoji. Ob registraciji si uporabnik določi uporabniško ime (e-naslov) in geslo, s katerima po zaključku postopka registracije dostopa do vsebine portala in podatkov, ki so namenjeni izključno uporabniku. Uporabnik s prijavo dovoljuje prikaz obvestil in trženjskih vsebin v sklopu portala in uporabo osebnih podatkov v te namene. 

INVOLTA d.o.o. se obvezuje, da bo ščitil zasebnost uporabnikov in bo z uporabniškimi imeni in gesli ter drugimi podatki ravnal skladno z veljavnimi predpisi ter jih varoval kot zaupne. 

INVOLTA d.o.o. ni odgovoren za morebitno škodo, ki bi jo uporabnik utrpel zaradi nepooblaščenega dostopa oziroma zlorabe uporabniškega računa ali gesla. V primeru nepooblaščene uporabe uporabniškega računa ali gesla ima INVOLTA d.o.o. pravico sprožiti ustrezne postopke ter izvesti vse ukrepe, potrebne za zavarovanje svojih ali pravic uporabnika, kot na primer omejiti dostop do portala ter onemogočiti uporabniški račun. 

Uporabnik portala se obvezuje, da bo ustrezno varoval uporabniško ime in geslo ter morebitne druge podatke za identifikacijo in portala oziroma spletnih strani ne bo uporabljal za nezakonite, pogojem uporabe nasprotujoče ali kako drugače sporne namene. Uporabnik portala je dolžan skrbeti, da so podatki v času trajanja uporabe portala ažurni in pravilni in je odgovoren za dejavnosti, opravljene prek njegovega uporabniškega računa. Uporabnik lahko portal uporablja le za osebne in nekomercialne potrebe, za izvajanje predvidenih aktivnosti, na način, da ga ne poškoduje, onemogoči ali povzroči škodo družbi. V primeru nepooblaščene uporabe ali suma na to, je o tem dolžan uporabnik nemudoma obvestiti podjetje INVOLTA d.o.o. 

Uporabnik lahko kadarkoli preneha uporabljati portal in zahteva izbris svojega uporabniškega računa s pisno zahtevo, poslano s priporočeno pošto na naslov podjetja INVOLTA d.o.o., Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana. Uporabniški račun bo izbrisan najkasneje v roku 8 dni po prejemu pisne zahteve. V primeru, da uporabnik ne uporablja portala 1 leto, se mu lahko delno ali v celoti onemogoči dostop do podatkov prek portala ter izbriše uporabniški račun. 

IV. Končne določbe

INVOLTA d.o.o. lahko te pogoje kadar koli spremeni, spremembe zavezujejo uporabnike spletne strani oziroma portala z dnem objave spremembe, zato uporabnikom priporočamo pogosto seznanitev z njihovo vsebino. Ti pogoji veljajo za vse nadgradnje, nove verzije ali kakršnekoli druge spremembe portala oziroma spletne strani. Za optimizirano uporabo spletnih strani in portala se priporoča uporabo novejših različic spletnih brskalnikov. Pogoji se objavijo in so dostopni na spletnih straneh INVOLTA d.o.o. na povezavi www.involta.si in se uporabljajo od sprejema dalje do sprememb oziroma preklica. Dodatne informacije so na voljo na naslovu info@involta.si.

Ljubljana, 18.1.2018

INVOLTA d.o.o.

Direktor Denis Hovelja


V mapi DOKUMENTI najdete vse Splošne pogoje Podjetja INVOLTA d.o.o.

Piškotki

Ta stran uporablja piškotke, da vam lahko zagotovi delovanje in najboljšo uporabniško izkušnjo. Podatki o piškotkih so shranjeni v vašem brskalniku in jih lahko kadarkoli odstranite. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.

Nujno potrebni piškotki

So nujno potrebni za delovanje spletne strani.

Analitični piškotki

S pomočjo piškotkov Google Analytics lahko ugotavljamo potrebe in zahteve uporabnikov in izboljšujemo uporabniško izkušnjo.

Dovojujem uporabo podatkov za zgoraj navedene namene
X
Spoštovani,

obveščamo vas, da skladno z veljavnimi Splošnimi pogoji družbe Involta d.o.o. za dobavo električne energije gospodinjskim odjemalcem in malim poslovnim odjemalcem, ki so sestavni del Pogodbe o dobavi električne energije, družba Involta d.o.o. z dnem 1. 1. 2022 izstopa s trga električne energije ter obenem preneha z dobavo električne energije svojim odjemalcem.

Skladno z zgoraj navedenim vas seznanjamo s pravico do menjave dobavitelja električne energije ter vas pozivamo k čim prejšnji sklenitvi nove Pogodbe o dobavi električne energije z novo izbranim dobaviteljem. Seznam vseh dobaviteljev na trgu električne energije je objavljen na spletni strani SODO in sicer na povezavi: https://www.sodo.si/sl/za-odjemalce/seznam-dobaviteljev-elektricne-energije.

V primeru, da ne sklenete nove pogodbe z izbranim dobaviteljem električne energije, boste skladno z 32. členom Zakona o oskrbi z električno energijo (Uradni list RS, št. 172/21) z dnem izključitve dobavitelja iz bilančne sheme dne 1. 1. 2022 samodejno in nemudoma prešli na zasilno oskrbo.

Pri tem vas dodatno seznanjamo, da se cena električne energije za zasilno oskrbo obračunava po ceniku zasilne oskrbe, in je do 25 % višja od borznih cen za nakup energije na trgu. Cenik zasilne oskrbe je objavljen na spletni strani SODO d. o. o. https://www.sodo.si/ostali-ceniki/cenik-za-zasilno-oskrbo-z-elektricno-energijo in se v skladu z veljavnimi predpisi ter glede na rast cen električne energije na trgu, usklajuje predvidoma mesečno.

Lep pozdrav,

Involta d.o.o.